CÁC BƯỚC ĐỂ SỬ DỤNG GOOGLE DRIVE UNLIMITED TEAM
Lượt xem: 30130

🍀 CÁC BƯỚC ĐỂ SỬ DỤNG GOOGLE DRIVE UNLIMITED TEAM

💟 Drive Team (Bộ nhớ dùng chung). Chức năng rất hay để các khách hàng thêm tài khoản Gmail bình thường vào dùng chung vô hạn dung lượng. Có thể thêm nhiều Gmail. Xem thêm bài: Sở hữu Drive Team vĩnh viễn
💟 Mặc dù Gmail vẫn 15GB nhưng mọi dữ liệu Gmail up vào Drive Team sẽ được tính là lưu trữ trên Tài khoản ko giới hạn dung lượng.
💟 Sau đây là bài hướng dẫn cho các khách hàng biết Drive team để làm gì. Và làm như nào.

google_team_1
googleteam1
googleteam2
googleteam3
googleteam4
googleteam5
googleteam6
googleteam7

Print version

 
Comments

Sender

Nội dung